บริษัท ศรีสุธา โลหะกิจ จำกัด  จำหน่าย เหล็ก รูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กท่อขาว เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นขาว เหล็กก่อสร้าง และเหล็กท่อประปา

Product

 >> PRODUCT - เหล็กรูปพรรณ


เหล็กฉาก
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก : เหล็กฉาก
ขนาด : 3/4" - 10"
ความหนา :2.5mm - 12mm
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กท่อแบน

      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :  
ขนาด :1/2"x1",3/4"x1 1/2",1"x2",3"x1 1/2",2"x4",5"x3",6"x2",6"x4",8"x4" 

ความหนา :0.6-4.0
ราคาต่อหน่วย :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กท่อเหลี่ยม
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กท่อประปา
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กท่อตัวซี
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กแบน
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กเพลา
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เหล็กรางฮ่องกง
      ผลิตจากเหล็กคัดเกรดชั้นดี
ชนิดเหล็ก :
ขนาด :
ความหนา :
ราคาต่อหน่วย :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright 2010 by Sinsutha.com 
Design by Perfectservice
บริษัท ศรีสุธา โลหะกิจ จำกัด
เลขที่ 479/6-7(24-26)ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราชฏร์บุรณะ กรุงเทพฯ
Tel.   024270875-6 , 024276761-2
Fax.  024275922-3