ท่อเหลี่ยม

02-427-6761-2   Lind ID : sst7069

ท่อเหลี่ยม

หมวดหมู่  :  เหล็กรูปพรรณ
฿ ราคา  :  0 บาท
Tel  :   02-4276761-2, 02-427-4578
Email  :   sst888888@gmail.com
Share :

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหลี่ยม
รายการ น้ำหนัก/เส้น รายการ น้ำหนัก/เส้น
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"x1.00 มม. 3.00+/- ท่อเหลี่ยม 2.1/2"x2.1/2"x2.30 มม. 26.52+/-
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"x1.20 มม. 3.60+/- ท่อเหลี่ยม 2.1/2"x2.1/2"x3.20 มม. 36.00+/-
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"x1.50 มม. 5.00+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x1.50 มม. 19.00+/-
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"x2.00 มม. 5.94+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x1.80 มม. 21.50+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.00 มม. 3.30+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x2.00 มม. 26.12+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.00 มม. 4.00+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x2.30 มม. 30.84+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.20 มม. 4.50+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x2.50 มม. 32.69+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.50 มม. 5.40+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x2.80 มม. 35.34+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.80 มม. 6.60+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x3.00 มม. 40.00+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x2.30 มม. 9.18+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x3.20 มม. 42.06+/-
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x3.20 มม. 11.88+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x4.50 มม. 57.30+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x1.00 มม. 5.50+/- ท่อเหลี่ยม 3"x3"x6.00 มม. 73.60+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x1.20 มม. 6.50+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x1.50 มม. 25.77+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x1.50 มม. 9.34+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x1.60 มม. 29.34+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x1.60 มม. 8.88+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x1.80 มม. 30.50+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x2.30 มม. 12.24+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x2.00 มม. 35.00+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/4"x1.1/4"x3.20 มม. 16.14+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x2.30 มม. 41.70+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x1.00 มม. 6.80+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x2.80 มม. 48.00+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x1.20 มม. 7.80+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x3.20 มม. 57.12+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x1.50 มม. 9.00+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x4.50 มม. 78.60+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x1.80 มม. 10.80+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x6.00 มม. 101.88+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x2.30 มม. 15.72+/- ท่อเหลี่ยม 4"x4"x9.00 มม. 144.48+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x2.80 มม. 17.00+/- ท่อเหลี่ยม 5"x5"x3.20 มม. 72.18+/-
ท่อเหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"x3.20 มม. 20.94+/- ท่อเหลี่ยม 5"x5"x4.50 มม. 99.72+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x1.20 มม. 10.10+/- ท่อเหลี่ยม 5"x5"x6.00 มม. 130.14+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x1.50 มม. 11.50+/- ท่อเหลี่ยม 5"x5"x9.00 มม. 186.90+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x1.60 มม. 13.50+/- ท่อเหลี่ยม 6"x6"x3.20 มม. 87.24+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x1.80 มม. 14.50+/- ท่อเหลี่ยม 6"x6"x4.50 มม. 120.60+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x2.00 มม. 16.52+/- ท่อเหลี่ยม 6"x6"x6.00 มม. 158.40+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x2.30 มม. 17.80+/- ท่อเหลี่ยม 6"x6"x9.00 มม. 229.26+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x2.50 มม. 20.63+/- ท่อเหลี่ยม 8"x8"x4.50 มม. 163.32+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x3.20 มม. 27.00+/- ท่อเหลี่ยม 8"x8"x6.00 มม. 214.80+/-
ท่อเหลี่ยม 2"x2"x4.50 มม. 36.12+/- ท่อเหลี่ยม 8"x8"x9.00 มม. 314.04+/-
ท่อเหลี่ยม 2.1/2"x2.1/2"x1.60 มม. 18.78+/-    


บริษัท ศรีสุธาโลหะกิจ จำกัด

ติดต่อเรา

Tel : 02-427-6761-2
sst888888@gmail.com
Fax : 02-427-5922-23

24-26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

 

Lind ID : sst7069

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design