ท่อเหล็กเหลี่ยมแบน ท่อแบน

02-427-6761-2   Lind ID : sst7069

ท่อเหล็กเหลี่ยมแบน ท่อแบน

หมวดหมู่  :  เหล็กรูปพรรณ
฿ ราคา  :  0 บาท
Tel  :   02-4276761-2, 02-427-4578
Email  :   sst888888@gmail.com
Share :

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบน
รายการ น้ำหนัก/เส้น รายการ น้ำหนัก/เส้น
ท่อแบน 2"x1"x1.00 มม. 5.50+/- ท่อแบน 5"x3"x2.30 มม. 41.70+/-
ท่อแบน 2"x1"x1.00 มม. 6.50+/- ท่อแบน 5"x3"x3.20 มม. 57.12+/-
ท่อแบน 2"x1"x1.20 มม. 7.80+/- ท่อแบน 5"x3"x4.50 มม. 78.60+/-
ท่อแบน 2"x1"x1.50 มม. 8.50+/- ท่อแบน 5"x3"x6.00 มม. 101.88+/-
ท่อแบน 2"x1"x1.80 มม. 11.00+/- ท่อแบน 5"x3"x9.00 มม. 144.48+/-
ท่อแบน 2"x1"x2.30 มม. 14.64+/- ท่อแบน 6"x2"x1.80 มม. 31.50+/-
ท่อแบน 2"x1"x3.20 มม. 19.44+/- ท่อแบน 6"x2"x2.30 มม. 41.70+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x1.00 มม. 9.80+/- ท่อแบน 6"x2"x2.80 มม. 47.00+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x1.20 มม. 11.60+/- ท่อแบน 6"x2"x3.20 มม. 57.12+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x1.50 มม. 13.40+/- ท่อแบน 6"x2"x4.50 มม. 78.60+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x1.80 มม. 17.50+/- ท่อแบน 6"x2"x6.00 มม. 101.88+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x2.30 มม. 22.86+/- ท่อแบน 6"x2"x9.00 มม. 144.48+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x2.80 มม. 26.35+/- ท่อแบน 6"x3"x2.30 มม. 47.10+/-
ท่อแบน 3"x1.1/2"x3.20 มม. 30.90+/- ท่อแบน 6"x3"x3.20 มม. 64.68+/-
ท่อแบน 4"x2"x1.20 มม. 15.50+/- ท่อแบน 6"x3"x4.50 มม. 89.10+/-
ท่อแบน 4"x2"x1.50 มม. 18.00+/- ท่อแบน 6"x3"x6.00 มม. 116.04+/-
ท่อแบน 4"x2"x1.80 มม. 21.00+/- ท่อแบน 6"x3"x9.00 มม. 165.66+/-
ท่อแบน 4"x2"x2.00 มม. 26.00+/- ท่อแบน 6"x4"x2.30 มม. 52.56+/-
ท่อแบน 4"x2"x2.30 มม. 29.00+/- ท่อแบน 6"x4"x3.20 มม. 72.18+/-
ท่อแบน 4"x2"x2.50 มม. 32.50+/- ท่อแบน 6"x4"x4.50 มม. 99.60+/-
ท่อแบน 4"x2"x2.80 มม. 35.50+/- ท่อแบน 6"x4"x6.00 มม. 130.20+/-
ท่อแบน 4"x2"x3.20 มม. 42.06+/- ท่อแบน 6"x4"x9.00 มม. 186.90+/-
ท่อแบน 4"x2"x4.50 มม. 57.30+/- ท่อแบน 8"x4"x3.20 มม. 87.24+/-
ท่อแบน 4"x2"x6.00 มม. 73.60+/- ท่อแบน 8"x4"x4.50 มม. 120.90+/-
ท่อแบน 4"x2"x9.00 มม. 102.30+/- ท่อแบน 8"x4"x6.00 มม. 158.40+/-
ท่อแบน 5"x3"x1.60 มม. 29.34+/- ท่อแบน 8"x4"x9.00 มม. 229.26+/-


บริษัท ศรีสุธาโลหะกิจ จำกัด

ติดต่อเรา

Tel : 02-427-6761-2
sst888888@gmail.com
Fax : 02-427-5922-23

24-26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

 

Lind ID : sst7069

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design