เหล็กแผ่นดำ

02-427-6761-2   Lind ID : sst7069

เหล็กแผ่นดำ

หมวดหมู่  :  เหล็กรูปพรรณ
฿ ราคา  :  0 บาท
Tel  :   02-4276761-2, 02-427-4578
Email  :   sst888888@gmail.com
Share :

รายละเอียดสินค้า

เหล็กแผ่น
รายการ น้ำหนัก/แผ่น รายการ น้ำหนัก/แผ่น
เหล็กแผ่นดำ 1.20 mm.x4'x8' 28.03+/- เหล็กแผ่นดำ 5.00 mm.x5'x10' 182.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 1.40 mm.x4'x8' 32.70+/- เหล็กแผ่นดำ 5.50 mm.x5'x10' 200.75+/-
เหล็กแผ่นดำ 1.50 mm.x4'x8' 35.04+/- เหล็กแผ่นดำ 6.00 mm.x5'x10' 219.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 1.80 mm.x4'x8' 42.05+/- เหล็กแผ่นดำ 7.00 mm.x5'x10' 255.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.00 mm.x4'x8' 46.72+/- เหล็กแผ่นดำ 8.00 mm.x5'x10' 292.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.30 mm.x4'x8' 53.73+/- เหล็กแผ่นดำ 9.00 mm.x5'x10' 328.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.50 mm.x4'x8' 58.40+/- เหล็กแผ่นดำ 10.0 mm.x5'x10' 365.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.80 mm.x4'x8' 65.41+/- เหล็กแผ่นดำ 11.0 mm.x5'x10' 401.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.00 mm.x4'x8' 70.08+/- เหล็กแผ่นดำ 12.0 mm.x5'x10' 438.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.20 mm.x4'x8' 74.75+/- เหล็กแผ่นดำ 15.0 mm.x5'x10' 547.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.50 mm.x4'x8' 81.76+/- เหล็กแผ่นดำ 16.0 mm.x5'x10' 584.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 4.00 mm.x4'x8' 93.44+/- เหล็กแผ่นดำ 19.0 mm.x5'x10' 693.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 4.50 mm.x4'x8' 105.12+/- เหล็กแผ่นดำ 20.0 mm.x5'x10' 730.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 5.00 mm.x4'x8' 116.80+/- เหล็กแผ่นดำ 25.0 mm.x5'x10' 912.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 5.50 mm.x4'x8' 128.48+/- เหล็กแผ่นดำ 28.0 mm.x5'x10' 1022.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 6.00 mm.x4'x8' 140.16+/- เหล็กแผ่นดำ 30.0 mm.x5'x10' 1095.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 7.00 mm.x4'x8' 163.52+/- เหล็กแผ่นดำ 32.0 mm.x5'x10' 1168.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 8.00 mm.x4'x8' 186.88+/- เหล็กแผ่นดำ 3.00 mm.x5'x20' 219.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 9.00 mm.x4'x8' 210.24+/- เหล็กแผ่นดำ 3.20 mm.x5'x20' 233.60+/-
เหล็กแผ่นดำ 10.0 mm.x4'x8' 233.60+/- เหล็กแผ่นดำ 3.50 mm.x5'x20' 255.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 11.0 mm.x4'x8' 256.96+/- เหล็กแผ่นดำ 4.00 mm.x5'x20' 292.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 12.0 mm.x4'x8' 280.32+/- เหล็กแผ่นดำ 4.50 mm.x5'x20' 328.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 15.0 mm.x4'x8' 350.40+/- เหล็กแผ่นดำ 5.00 mm.x5'x20' 365.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 16.0 mm.x4'x8' 373.76+/- เหล็กแผ่นดำ 5.50 mm.x5'x20' 401.50+/-
เหล็กแผ่นดำ 19.0 mm.x4'x8' 443.84+/- เหล็กแผ่นดำ 6.00 mm.x5'x20' 438.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 20.0 mm.x4'x8' 467.20+/- เหล็กแผ่นดำ 7.00 mm.x5'x20' 511.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 25.0 mm.x4'x8' 584.00+/- เหล็กแผ่นดำ 8.00 mm.x5'x20' 584.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 28.0 mm.x4'x8' 654.08+/- เหล็กแผ่นดำ 9.00 mm.x5'x20' 657.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 30.0 mm.x4'x8' 700.80+/- เหล็กแผ่นดำ 10.0 mm.x5'x20' 730.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 32.0 mm.x4'x8' 747.52+/- เหล็กแผ่นดำ 11.0 mm.x5'x20' 803.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.00 mm.x5'x10' 73.00+/- เหล็กแผ่นดำ 12.0 mm.x5'x20' 876.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.30 mm.x5'x10' 83.95+/- เหล็กแผ่นดำ 15.0 mm.x5'x20' 1095.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.50 mm.x5'x10' 91.25+/- เหล็กแผ่นดำ 16.0 mm.x5'x20' 1168.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 2.80 mm.x5'x10' 102.20+/- เหล็กแผ่นดำ 19.0 mm.x5'x20' 1387.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.00 mm.x5'x10' 109.50+/- เหล็กแผ่นดำ 20.0 mm.x5'x20' 1460.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.20 mm.x5'x10' 116.80+/- เหล็กแผ่นดำ 25.0 mm.x5'x20' 1825.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 3.50 mm.x5'x10' 127.75+/- เหล็กแผ่นดำ 28.0 mm.x5'x20' 2044.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 4.00 mm.x5'x10' 146.00+/- เหล็กแผ่นดำ 30.0 mm.x5'x20' 2190.00+/-
เหล็กแผ่นดำ 4.50 mm.x5'x10' 164.25+/- เหล็กแผ่นดำ 32.0 mm.x5'x20' 2336.00+/-


บริษัท ศรีสุธาโลหะกิจ จำกัด

ติดต่อเรา

Tel : 02-427-6761-2
sst888888@gmail.com
Fax : 02-427-5922-23

24-26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

 

Lind ID : sst7069

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design